Videointerfon, Video interfon, Videointerfoane Iasi

MĂSURI DE SIGURANŢĂ – Video interfon

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat.
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări ẟi scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercaţi să efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service.

Video interfon

Păstraţi ordinea ẟi curăţenia la locul de muncă ẟi asiguraţi-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria ẟi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea substanţelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste substanţe.

Video interfon

Ţineţi copiii ẟi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă vă este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice.
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare creẟte în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Video interfon
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creẟte în mod substanţial riscul de electrocutare.
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit. Video interfon.
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Video interfon
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de protecţie, măẟti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căẟti pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, diminuează atât numărul, cât ẟi gravitatea eventualelor accidente de muncă.
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare ẟi dacă priza sau ẟtecherul nu prezintă defecţiuni.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi echipamentele de sub tensiunea electrică.

Video interfon

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *